Οικογενειακό Κέντρο Χαρούλλας

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 11, Αθηαίνου, 7600 Λάρνακα, Κύπρος

+357 24522481,
+357 24522000,
+357 99111803